GR20180426 Punt 27: Mobiliteit - Ninove - Groeneweg - Denderhoutembaan - aanleggen van oversteekplaatsen voor voetgangers - aanleg van rijbaankussens - stadswegen (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de brief van donderdag 27 juli 2017 van mevrouw Karen Mariën, voorzitter ouderraad Stedelijke Basisschool De Lettertuin met betrekking tot de verkeersveiligheid wijk Groeneweg, Denderhoutembaan en Aalstersesteenweg tussen expresweg en Denderhoutembaan;

Overwegende dat de suggesties van mevrouw Mariën werden besproken op de verkeerscommissie van dinsdag 30 januari 2018;

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie (adviserend orgaan) van dinsdag 30 januari 2018 voor de hierondervermelde punten:

Aanleg oversteekplaatsen voetgangers:

Denderhoutembaan te Ninove:

Ter hoogte van huisnummer 78-80.Ter hoogte van huisnummer 90.Ter hoogte van huisnummer 145.Ter hoogte van huisnummer 153.Ter hoogte van huisnummer 230.Ter hoogte van huisnummer 243.

Aanleg rijbaankussens:

Groeneweg te Ninove:

Groeneweg ter hoogte van huisnummer 17-19 (2 rijbaankussens)Groeneweg ter hoogte van huisnummer 51 (2 rijbaankussens)

Esdoornstraat te Ninove:

Esdoornstraat ter hoogte van de achterzijde van het perceel achterkant huisnummer 70 (Aalstersesteenweg) (1 rijbaankussen)Esdoornstraat ter hoogte van de achterzijde van het perceel huisnummer 132 (Aalstersesteenweg) (1 rijbaankussen)

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 13 februari 2018 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van dinsdag 30 januari 2018 goedgekeurd werd waaronder ook punt 1, verkeersveiligheid wijk Groeneweg, Denderhoutembaan en Aalstersesteenweg tussen expressweg en Denderhoutembaan;

Gelet op het detailplan;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Aanleggen van oversteekplaatsen voor voetgangers op volgende locaties en dit zoals bedoeld in artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg:

Denderhoutembaan te Ninove:

Ter hoogte van huisnummer 78-80.Ter hoogte van huisnummer 90.Ter hoogte van huisnummer 145.Ter hoogte van huisnummer 153.Ter hoogte van huisnummer 230.Ter hoogte van huisnummer 243.

De hierbovenvermelde oversteekplaatsen zullen allen voorzien worden van de aanwijzingsborden F49 (oversteekplaats voor voetgangers).

Artikel 2

Het aanleggen van rijbaankussens op volgende locaties:

Groeneweg te Ninove:

Groeneweg ter hoogte van huisnummer 17-19 (2 rijbaankussens)Groeneweg ter hoogte van huisnummer 51 (2 rijbaankussens)

Esdoornstraat te Ninove:

Esdoornstraat ter hoogte van de achterzijde van het perceel achterkant
huisnummer 70 (Aalstersesteenweg) (1 rijbaankussen)Esdoornstraat ter hoogte van de achterzijde van het perceel huisnummer 132 (Aalstersesteenweg) (1 rijbaankussen)

Signalisatie:

Deze rijbaankussens worden geplaatst conform de wettelijke bepalingen.

Deze rijbaankussens worden gesignaleerd met het verkeersbord A51 met onderbord snelheidsremmer en voorzien van een waarschuwingsbord met vermelding (let op, gladheid bij regen en vorst).

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove.

 


Contact informatie