GR20180426 AP4: Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie betreffende de KMO-zone in Voorde (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie:

Langs de Kapittelstraat in Voorde liggen bedrijventerreinen al enige tijd te wachten op een eigenaar.

Toelichting:

We horen regelmatig dat er een grote nood is aan plaats voor KMO’s en bedrijven. In de Kapittelstraat werden er reeds enige tijd geleden terreinen klaar gemaakt om hiervoor te worden aangewend. Maar ze blijven braak liggen.

Vragen:

- Wat is de stand van zaken m.b.t. de verkoop terreinen in de KMO zone aan de Kapittelstraat?

- Waarom werden de gronden nog niet te koop aangeboden?”


Contact informatie