GR20180301 Punt 32. Cultuur - UiTPAS - ruilvoordelen 2018 - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van burgemeester en schepenen van 17 maart 2015 om aan te sluiten bij de regionale UiTPAS;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2015 om de samenwerking om de samenwerkingsovereenkomst UiTPAS regio Dender goed te keuren;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2016 om de welkomstvoordelen (3 punten, gratis zwembeurt,…) te bepalen voor wie in 2016 in Ninove een UiTPAS koopt of in geval van kansentarief een gratis UiTPAS ontvangt;

Overwegende dat er naast de welkomstvoordelen ook ruilvoordelen moeten bepaald worden die UiTPAS-houders kunnen krijgen door punten te ruilen;

Overwegende dat op voorstel van de betrokken stadsdiensten de ruilvoordelen in Ninove voor het jaar 2018 de volgende zouden kunnen zijn:

Op voorstel van CC De Plomblom:

- een ticket naar keuze voor een voorstelling (5 tot 15 punten); de voorstellingen waaruit de UiTPAS-houders kunnen kiezen, worden op voorhand door het cc vastgelegd;

Op voorstel van de dienst cultuur & evenementen:

- een boek ‘Oude, Stoute, Wijze Stad; Gedichten over Ninove’ van Willy Verhegghe (10 punten),

- een boek ‘Van Saene. De emotie en het metier’ van Erik De Schrijver (10 punten),

- een ticket voor een voorstelling afhankelijk van het aanbod (10 tot 30 punten), vastgelegd door de dienst cultuur,

- boeken/CD’s van kunstenaars afhankelijk van het aanbod (aantal punten nog te bepalen),

- gadgets aangepast aan het aanbod om te ruilen aan de balie van het oud stadhuis en/of tijdens UiTPAS-standjes (3 tot 20 punten);

Op voorstel van de bibliotheek:

- drie materialen uit de permanente verkoop (5 punten),

- drie materialen uit het aanbod van de boekenverkoop op autovrije zondag (5 punten),

- een ticket voor ‘Maandag verwendag’ (maximum 10 per voorstelling) (10 punten),

- een exemplaar van ‘De strip van Loewie’ (5 punten),

- een leeslampje (20 punten);

Op voorstel van de sportdienst:

- een dichtbundel van Willie Verhegghe (10 punten),

- gadgets uit een grabbelbak (5 punten),

- opvouwbare bidon (2 punten),

- smartphonebag (5 punten),

- laptop rugzak (10 punten),

- sporthanddoek in opbergzakje (5 punten),

- nog nader te bepalen omruilvoordeel (powerbank, knipperlicht, …) (aantal punten nog te bepalen)

- gratis consumptie na sportprestatie (5 punten);

Op voorstel van de dienst sociale zaken:

- stappenteller (punten nog te bepalen);

Op voorstel van de speelotheek:

- kiekebox (knutselbox) (30 punten),

- set van 2 foams (3 punten),

- verfspons (3 punten);

Op voorstel van de jeugddienst:

- gratis eenmalig gebruik repetitieruimte op woensdagnamiddag 13 tot 16 uur (15 punten),

- gratis drankje speelpleinwerking Karrot (5 punten),

- gratis beurtenkaart voor speelplein Karrot (waarde 20 euro), enkel geldig in het kalenderjaar van aankoop (40 punten),

- last-minute aanbieding indien kampen, georganiseerd door de jeugddienst (BMX-kamp, mobiele speelpleinwerking in Outer/Okegem), niet volzet zijn (10 punten per dag),

- gadgets om te ruilen tijdens de Buitenspeeldag, Ninove Speelstad, … mits de aanwezigheid van een UiTPAS-standje (3 tot 5 punten),

- gratis gadget (wisselend) jeugddienst en jeugdraad in functie van 10 jaar de Kuip (2 punten),

- gratis drankje op 10 jaar de Kuip (29 en 30/09/2048) (5 punten),

- gratis pakje chips of wafel op 10 jaar de Kuip (30/09/2018) (5 punten),

- ticket workshop op 10 jaar de Kuip (15 punten),

- gratis reuzespel (Frisbee of Boochie) of number KUBB bij start van de zomervakantie (60 punten),

- gratis ‘het echte KUBB spel’ (original of number kubb) bij start van de zomervakantie (100 punten)

Op voorstel van zwembad De kleine Dender:

- gratis zwembeurt (100 beschikbaar) in de daluren (5 punten);

Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2018 om de factuur ten laste te nemen voor het aanbieden van 100 gratis zwembeurten in de daluren, geldig vanaf 1 maart 2018;

Overwegende dat de sportdienst hiervoor de nodige budgetten voorziet;

Overwegende dat we daarnaast, naar het voorbeeld van andere gemeenten in de UiTPAS-regio Dender, bijzondere ruilvoordelen voor alle stadsdiensten samen kunnen bepalen, zodat we in ruil voor een bovengemiddeld aantal punten een relatief groot ruilvoordeel kunnen aanbieden;

Overwegende dat het bovendien interessant kan zijn om tijdelijke welkomstvoordelen te bepalen die gekoppeld zijn aan bekendmakings- en promotieacties, waardoor ze slechts korte tijd geldig zijn (bijvoorbeeld ‘gratis een kop koffie voor wie vandaag op deze stand een UiTPAS koopt’);

Overwegende dat de bijzondere en tijdelijke ruilvoordelen door het college van burgemeester en schepenen worden bepaald voor een bedrag niet hoger dan € 200 per maand (uitgaven of inkomstenderving voor de stad);

Overwegende er een plafond kan opgelegd worden door een welkomst- en ruilvoordeel toe te kennen “zolang de voorraad strekt”;

Besluit:

Artikel 1

De ruilvoordelen voor UiTPAS-houders in Ninove worden voor het jaar 2018 als volgt bepaald:

Op voorstel van CC De Plomblom:

- een ticket naar keuze voor een voorstelling (5 tot 15 punten); de voorstellingen waaruit de UiTPAS-houders kunnen kiezen, worden op voorhand door het cc vastgelegd;

Op voorstel van de dienst cultuur & evenementen:

- een boek ‘Oude, Stoute, Wijze Stad; Gedichten over Ninove’ van Willy Verhegghe (10 punten),

- een boek ‘Van Saene. De emotie en het metier’ van Erik De Schrijver (10 punten),

- een ticket voor een voorstelling afhankelijk van het aanbod (10 tot 30 punten), vastgelegd door de dienst cultuur,

- boeken/CD’s van kunstenaars afhankelijk van het aanbod (aantal punten nog te bepalen),

- gadgets aangepast aan het aanbod om te ruilen aan de balie van het oud stadhuis en/of tijdens UiTPAS-standjes (3 tot 20 punten);

Op voorstel van de bibliotheek:

- drie materialen uit de permanente verkoop (5 punten),

- drie materialen uit het aanbod van de boekenverkoop op autovrije zondag (5 punten),

- een ticket voor ‘Maandag verwendag’ (maximum 10 per voorstelling) (10 punten),

- een exemplaar van ‘De strip van Loewie’ (5 punten),

- een leeslampje (20 punten);

Op voorstel van de sportdienst:

- een dichtbundel van Willie Verhegghe (10 punten),

- gadgets uit een grabbelbak (5 punten),

- opvouwbare bidon (2 punten),

- smarthponebag (5 punten),

- laptop rugzak (10 punten),

- sporthanddoek in opbergzakje (5 punten),

- nog nader te bepalen omruilvoordeel (powerbank, knipperlicht, …) (aantal punten nog te bepalen)

- gratis consumptie na sportprestatie (5 punten);

Op voorstel van de dienst sociale zaken:

- stappenteller (punten nog te bepalen);

Op voorstel van de speelotheek:

- kiekebox (knutselbox) (30 punten),

- set van 2 foams (3 punten),

- verfspons (3 punten);

Op voorstel van de jeugddienst:

- gratis eenmalig gebruik repetitieruimte op woensdagnamiddag 13 tot 16 uur (15 punten),

- gratis drankje speelpleinwerking Karrot (5 punten),

- gratis beurtenkaart voor speelplein Karrot (waarde 20 euro), enkel geldig in het kalenderjaar van aankoop (40 punten),

- last-minute aanbieding indien kampen, georganiseerd door de jeugddienst (BMX-kamp, mobiele speelpleinwerking in Outer/Okegem), niet volzet zijn (10 punten per dag),

- gadgets om te ruilen tijdens de Buitenspeeldag, Ninove Speelstad, … mits de aanwezigheid van een UiTPAS-standje (3 tot 5 punten),

- gratis gadget (wisselend) jeugddienst en jeugdraad in functie van 10 jaar de Kuip (2 punten),

- gratis drankje op 10 jaar de Kuip (29 en 30/09/2048) (5 punten),

- gratis pakje chips of wafel op 10 jaar de Kuip (30/09/2018) (5 punten),

- ticket workshop op 10 jaar de Kuip (15 punten),

- gratis reuzespel (Frisbee of Boochie) of number KUBB bij start van de zomervakantie (60 punten),

- gratis ‘het echte KUBB spel’ (original of number kubb) bij start van de zomervakantie (100 punten)

Op voorstel van zwembad De kleine Dender:

- gratis zwembeurt (100 beschikbaar) in de daluren (5 punten);

Artikel 2

De stad Ninove neemt factuur ten laste te nemen voor het aanbieden van 100 gratis zwembeurten in de daluren, geldig vanaf 1 maart 2018 overwegende dat de sportdienst hiervoor de nodige budgetten voorziet.

Artikel 3

Eventuele bijzondere en tijdelijke ruilvoordelen kunnen door het college van burgemeester en schepenen worden bepaald voor een bedrag niet hoger dan € 200 per maand (uitgaven of inkomstenderving voor de stad).

Artikel 4

Er wordt een plafond opgelegd door elk welkomst- en ruilvoordeel toe te kennen “zolang de voorraad strekt”.


Contact informatie