GR20180125 Punt 5. Secretariaat - vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Overwegende dat het gemeentedecreet de vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden niet verplicht; 

Gelet op omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode waarin de vaststelling van de rangorde gesuggereerd wordt voor de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als hij niemand schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen wanneer die tijdelijk afwezig is; 

Overwegende dat artikel 57, §3, 10° van het gemeentedecreet verwijst naar artikel 125 van de nieuwe gemeentewet dat in de mogelijkheid voorziet om de ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn verhindering tijdelijk te vervangen door de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid in de volgorde van hun benoeming; 

Overwegende dat de rangorde bepaald wordt op basis van de anciënniteit van de raadsleden; dat de anciënniteit de volledige tijdsduur omvat gedurende dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad en dat de anciënniteit onderbroken mag zijn; 

Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, dat bij een gelijk aantal naamstemmen het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden na de installatie van de gemeenteraad; 

Gelet op de wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad; 

Gelet op het ontslag van mevrouw Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid; 

Gelet op de installatie van mevrouw Annelies Van Den Neucker als gemeenteraadslid in vergadering van heden; 

Overwegende dat het wenselijk is de rangorde opnieuw vast te stellen; 

Besluit: 

met éénparigheid van stemmen 

Enig artikel 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld: 

Volg-num-mer

Naam en voornaam van de raadsleden

 

Aantal bekomen stemmen bij de   recentste gemeenteraadsverkiezing

1

CASTEUR Michel

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

2682

2

VAN EECKHOUT Freddy

Onafgebroken sinds 02.01.1983.

1053

3

TIMMERMANS   Jacques

Vanaf   08.01.1971 t/m 31.12.2000

Terug   vanaf 25.02.2013

618

4

TORREKENS Marc

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

914

5

CORIJN Rudy

Vanaf 19.02.1990 t/m 05.04.1990 en   terug sinds 03.01.1995

685

6

VIOLON Jannick

Onafgebroken sinds 19.02.1990.

674

7

D’HAESELEER Guy

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

4981

8

VONCK Ivan

Onafgebroken sinds 03.01.1995.

683

9

EVENEPOEL   Henri

Onafgebroken   sinds 24.02.2000.

1126

10

VAN   ONGEVAL Octaaf

Onafgebroken   sinds 25.09.2003.

569

11

VANDERPOORTEN   Veerle

Vanaf   03.01.2001 t/m 15.12.2004 terug vanaf 02.01.2007 t/m 25.02.2013

terug   vanaf 11.03.2013

565

12

DE   JONGE Tania

Onafgebroken   sinds 02.01.2007.

2847

13

COPPENS   Katie

Onafgebroken   sinds 02.01.2007.

1366

14

COSYNS   Veerle

Onafgebroken   sinds 02.01.2007.

1359

15

VANDE   WINKEL Wouter

Onafgebroken   sinds 02.01.2007.

917

16

VANDERPOORTEN   Dirk

Onafgebroken   sinds 22.10.2009

818

17

SOUFFRIAU   Dirk

Vanaf   25.10.2001 t/m 02.01.2007

Terug   vanaf 24.05.2017

246

18

MEERT   Lieven

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

1447

19

DE   SCHEPPER Paul

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

1146

20

MALFROOT   Ilse

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

1084

21

TRIEST   Alain

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

868

22

VAN   MELKEBEEK Antoine

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

842

23

VERMASSEN   Stijn

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

752

24

VAN   LOO Stania

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

682

25

D’HONDT   Femke

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

652

26

PLANCKE   Marc

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

588

27

ARENTS   Joost

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

522

28

VAN   DEN DRIESSCHE Kurt

Onafgebroken   sinds 25.02.2013

298

29

RASSAERTS   Gerd

Onafgebroken   sinds 11.03.2013

531

30

DE   RIDDER Misja

Onafgebroken   sinds 22.01.2015

421

31

VERBERCKMOES   Levi

Onafgebroken   sinds 03.03.2016

485

32

STEENHOUT   Hedwig

Onafgebroken   sinds 20.10.2016

479

33

VAN   DEN NEUCKER Annelies

Onafgebroken   sinds 25.01.2018

668


Contact informatie