GR20180125 Punt 2. Secretariaat - kennisname van het ontslag van Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 15; 

Gelet op de e-mail van 26 november 2017 van mevrouw Corinne Vanbelle, ontvangen door de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid; 

Overwegende dat dit ontslag ingaat vanaf de ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat het ontslagnemend lid zijn mandaat dient blijven uit te oefenen tot zijn opvolger beëdigd is; 

Besluit: 

Neemt kennis van het schriftelijk ontslag van mevrouw Corinne Vanbelle als gemeenteraadslid.


Contact informatie