GR20171214 AP4. Voorstel van raadslid Michel Casteur om aan mevrouw Catherine De Bolle de eretitel "Ereburger van de stad Ninove" toe te kennen (datum van publicatie 29/01/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Michel Casteur in zijn voorstel vermeld:

 

“Op woensdag 6 december werd mevrouw De Bolle verkozen als hoofd van de Europese politiedienst,

 

In 1994 was zij de eerste vrouwelijke officier bij de Rijkswacht. In 2001 was ze de eerste vrouwelijke korpschef van een lokale politiezone in Vlaanderen, werd in 2OI2 de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de federale politie en eerste Belg als lid van het uitvoerend comité van Europol.

 

Ik ben van oordeel dat deze uitzonderlijke prestatie, eerste Belg aan het hoofd van de politiediensten in de Europese Unie en tevens de eerste vrouw in die functie, deze eretitel meer dan verdient.”


Contact informatie