GR20171026 Punt 7. Politie - samenwerkingsprotocol tussen de stad Ninove, de lokale politie Ninove en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op het samenwerkingsprotocol tussen de stad Ninove, de lokale politie Ninove en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn;

 

Gelet op de samenwerking met de lokale politie Ninove inzake huisnummering, domiciliefraude, diefstalpreventie, overlast en leefbaarheidsproblemen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2015 houdende de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol tussen de stad Ninove en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Het samenwerkingsprotocol tussen de stad Ninove, de lokale politie Ninove en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn wordt goedgekeurd.


Contact informatie