GR20171026 Punt 31. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - verlenging tot 31/12/2020 - goedkeuring (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Denderland van 18 september 2017;

 

Overwegende dat de projectvereniging Erfgoed Denderland afloopt op 31 december 2017;

 

Gelet op de vraag van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Denderland aan de gemeenteraden van Aalst, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw en Ninove om akkoord te gaan met een verlenging van projectvereniging Erfgoed Denderland tot 31 december 2020; 

 

Overwegende dat op die manier het cultureel-erfgoedconvenant, gesloten met de Vlaamse Regering, verder tot uitvoering kan gebracht worden;

 

Overwegende dat de volgende eventuele verlengingen steeds zullen gelijk lopen met de beleidsperiodes;

 

Gelet op het convenant gesloten tussen Erfgoed Denderland en de Vlaamse Gemeenschapsregering;

 

Gelet op de ondertekende oprichtingsakte met de statuten van de projectvereniging Erfgoed Denderland;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

 

 

 

Enig artikel

 

Goed te keuren om de projectvereniging Erfgoed Denderland, die afloopt op 31 december 2017, te verlengen tot 31 december 2020, zodat op die manier het cultureel-erfgoedconvenant, gesloten met de Vlaamse Regering, verder tot uitvoering kan gebracht worden.


Contact informatie