GR20171026 Punt 2. Politie - begrotingswijziging 2017 gewone en buitengewone dienst - vaststelling (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 14 december 2016 houdende vaststelling van de begroting 2017;

 

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2017, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging 2017 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

6 nee-stemmen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi)

 

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2017 – begrotingswijziging 1 – gewone en buitengewone dienst - wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2016

1.575.828,00 €

Ontvangsten

6.802.819,00 €

Uitgaven

7.349.210,00 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-461.096,00 €

Saldo Vorige Jaren

126.897,00 €

Saldo Overboekingen

-650.000,00 €

Resultaat Begroting 2017

-1.069.494,00 €

Algemeen Resultaat 2017

506.334,00 €

 

           

Buitengewone Dienst:

 

Algemeen Resultaat 2016

-26.001,00 €

Ontvangsten

0,00 €

Uitgaven

302.800 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-302.800 €

Saldo Vorige Jaren

-1.468,00 €

Saldo Overboekingen

400.000,00 €

Resultaat Begroting 2017

95.732,00 €

Algemeen Resultaat 2017

69.731,00 €

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal samen met de begrotingswijziging en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.


Contact informatie