GR20171026 Punt 10. Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming verlenging ziekte (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 14 en 16;

 

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de verhindering van een gemeenteraadslid dat om medische redenen minimaal een termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden;

 

Gelet op de vraag van fractieleider Guy D’haeseleer van Forza Ninove aan de voorzitter van de gemeenteraad om Stania Van Loo te vervangen om medische redenen;

 

Overwegende dat de stad een medisch attest van verlenging heeft ontvangen van raadslid Stania Van Loo van 1 mei 2017 tot en met 31 september 2017 en van 1 oktober 2017 tot 31 december 2017;

 

Besluit:

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt akte van de verlenging van verhindering van raadslid Stania Van Loo omwille van medische redenen van 1 mei 2017 tot en met 31 september 2017 en van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017.

 

 


Contact informatie