GR20171026 AP7. Interpellatie met vragen van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de stand van zaken aanstelling Solva voor realisatie toeristisch centrum(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie met vragen vermeld:

 

“Motivatie:

Voor het zomerverlof van 2017, werd door deze gemeenteraad beslist de realisatie van het Jeugdhuis aan de Dender te schrappen en er alsnog een toeristisch centrum te bouwen.

 

Toelichting:

Wanneer de gemeenteraad het CBS een opdracht geeft, dan zou er mogen worden verwacht dat het CBS die democratisch genomen beslissing ook uit voert. Wij hebben echter de indruk dat dit niet het geval is?

 

Zo lezen we in een verslag van de RvB van SOLVA van 3 oktober 2017 dat er wel een punt is geagendeerd met de titel ‘Ninove – Toeristisch centrum: opschorting van de verdere uitvoering van het project Ninove – Jeugdhuis en aanvaarden opdracht voor een studie toeristisch centrum op dezelfde locatie.’

 

Op die vergadering waren zowel burgemeester De Jonge als Stijn Vermassen aanwezig.

Tot daar niets verontrustends… tot het punt 5.3 behandeld wordt, want om een of andere reden wordt het met (minstens) een maand verdaagd.

 

Vragen:

 

-       Werd de verdaging van dit punt besproken op een voorafgaand CBS?

 

-       Op wiens initiatief werd dit punt verdaagd?

 

-       Om welke reden werd dit punt verdaagd?”


Contact informatie