GR20171026 AP5. Mondelinge vraag van raadslid Kurt Van Den Driessche over de problemen aan gebouw van jeugdhuis Het Uur(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn mondelinge vraag vermeld:

 

“Volgens de info die via Cobra beschikbaar wordt gesteld, zou de Jeugdraad dit jaar nog niet hebben vergaderd. Eigenlijk al niet meer sinds 04-09-2016? Er zijn sindsdien nochtans een aantal beslissingen genomen die de Jeugdraad aanbelangen.

 

-          Klopt het dat er sinds 04-09-2016 geen vergaderingen meer hebben plaatsgevonden van de Jeugdraad?

-          Zoja, wat is de reden? Zoniet, waarom zijn de verslagen van die vergaderingen nog niet beschikbaar?

 

Op 08-06-2017 konden de gemeenteraadsleden een bezoek brengen aan jeugdhuis Het Uur. Daar werden meerdere vaststellingen gedaan die vragen oproepen naar het normale onderhoud van het gebouw en de opvolging ervan.

-          Werden de stad tijdens de restauratie/herstelling van het gebouw bijgestaan door een architect? Zoja, dan had ik graag inzage gevraagd in de plannen, lastenboeken, werfverslagen en briefwisseling tussen opdrachtgever-architect-aannemer(s).

-          Is er bij aanvang van de huurovereenkomst, een plaatsbeschrijving uitgevoerd? Zoja, graag een kopij ervan.

-          Doet de eigenaar van het gebouw (de stad) plaatsbezoeken om na te gaan of het gebouw dat wordt verhuurd, goed wordt onderhouden? Zoja, met welk interval? Zoja, zijn daar verslagen van opgemaakt? Indien verslagen bestaan, had ik daar graag een kopij van ontvangen.

-          Werd er door de huurders sinds hun intrek al melding gemaakt van ‘nieuwe’ problemen met het gebouw? Zoja, graag een kopij van die meldingen.

-          Tijdens mijn plaatsbezoek stelde ik vast dat er een muffe geur hing in de zaal/café. Dit had twee oorzaken: enerzijds de aanwezigheid van te veel vocht in het gebouw, anderzijds door het niet werken van de verluchtingsinstallatie. Welke initiatieven werden er sindsdien ondernomen om aan beide problemen te verhelpen?

-          Werd de kelder gecontroleerd op de aanwezigheid van vocht/water?

-          Wat is er gebeurd met de vaststelling dat het plat dak van de achterbouw, ondeskundig werd afgewerkt (sectie afwatering te klein voor de oppervlakte van het dak – geen opkant onder raam waardoor bij hevige regen water onder raam binnenkomt – ramen uitgevend op plat dak in feiten te laag geplaatst)?”


Contact informatie