GR20171026 AP3. Interpellatie van raadslid Michel Casteur over de reglementering in de Lepelstraat te Voorde(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Michel Casteur in zijn interpellatie vermeld:

 

“Enkele gemeenteraden geleden werd een reglementering goedgekeurd voor de Lepelstraat in Voorde. Sindsdien werden borden E3, stilstaan en parkeren verboden geplaatst.

 

Hierdoor is het de bewoners verboden iets in hun voertuig te laden of te lossen, personen te laten in- en uitstappen.

 

Dit brengt bij de bewoners heel wat ongenoegen teweeg. Het vervangen van de borden E3 door borden E1 parkeerverbod zou hen toelaten personen te laten in- en uitstappen en hun lading uit of in te laden.

 

Ik ben van oordeel dat we moeten kunnen erkennen dat we een verkeerde beslissing genomen hebben.”


Contact informatie