GR20170524 Punt 8. Secretariaat - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - wijziging samenstelling deontologische commissie (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 41 en 56;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende goedkeuring van de deontologische code voor de mandatarissen van de stad en het OCMW;

 

Gelet op artikel 36 van de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2016 houdende samenstelling van de deontologische commissie als volgt:

Artikel 36: de volgende gemeenteraadsleden maken effectief of plaatsvervangend lid deel uit van de deontologische commissie:

-       Voor Forza Ninove: Ilse Malfroot (plaatsvervanger)

-       Voor Open VLD: Jannick Violon (effectief lid)

-       Voor Sp.a-Groen: Stijn Vermassen (effectief lid)

-       Voor N-VA: Maria Keymolen (plaatsvervanger)

-       Voor CD&V: Freddy Van Eeckhout (plaatsvervanger);

 

Overwegende dat, gelet op de wijziging van de samenstelling van de gemeenteraad ook de samenstelling van de deontologische commissie moet aangepast worden;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Artikel 36 van de deontologische code van de mandatarissen van de stad en OCMW wordt betreffende de samenstelling van de deontologische commissie voor de stad aangepast als volgt:

 

-       Voor Forza Ninove: Ilse Malfroot (plaatsvervanger)

-       Voor Open VLD: Jannick Violon (effectief lid)

-       Voor Sp.a-Groen: Stijn Vermassen (effectief lid)

-       Voor N-VA: Rudy Corijn (plaatsvervanger)

-       Voor CD&V: Freddy Van Eeckhout (plaatsvervanger);


Contact informatie