GR20170524 Punt 32. Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg (N255) tussen huisnummer 323 tot en met huisnummer 327 - invoeren van een blauwe zone (maximum duur 1 uur) - gewestweg - goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat een aantal handelaars in Denderwindeke ontevreden zijn omtrent de huidige duurtijd die voertuigen parkeren op het dorpsplein te Denderwindeke;

 

Overwegende dat bij wijze van voorbeeld leerkrachten van de school er de volledige dag parkeren, waardoor handelaars klagen dat hun klanten geen parkeermogelijkheid meer hebben;

 

Overwegende dat de handelaars vragen de mogelijkheid te onderzoeken te werken met een parkeerschijf (maximum 1 uur);

 

Overwegende dat dit volgende voordelen met zich zal meebrengen:

  • Bezoekers aan de handelszaken vinden een parkeerplaats wat ten goede komt van de plaatselijke handelaars.
  • Parkeerplaatsen worden niet de volledige dag ingenomen.

 

Overwegende dat de hierbovenvermelde problematiek op maandag 9 februari 2015 werd besproken met de handelaars;

 

Overwegende dat het volgende parkeerregime wordt voorgesteld:

 

-       In Denderwindeke (dorpsplein) wordt een zone met beperkte parkeertijd ingesteld:

 

De blauwe zone wordt afgebakend te Denderwindeke-dorp: Edingsesteenweg (N255) vanaf huisnummer 323 tot en met huisnummer 327.

 

Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt 1 uur.

 

Signalisatie: De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9a aangevuld met de parkeerschijf, met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Een parkeerregime, blauwe zone wordt ingevoerd in Denderwindeke-dorp: Edingsesteenweg vanaf huisnummer 323 tot en met huisnummer 327.

 

Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt 1 uur.

 

Signalisatie: De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9a aangevuld met de parkeerschijf, met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.


Contact informatie