GR20170524 Punt 29. Openbare werken - doortrekken van het voetpad in Neuringen te Denderwindeke - goedkeuring principe - machtiging aanstellen ontwerper, veiligheidscoördinator-ontwerp, en -verwezenlijking - goedkeuring ontwerpovereenkomst (datum van publ

Dit agendapunt wordt verdaagd


Contact informatie