GR20170524 Punt 1. Secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 15;

 

Gelet op de e-mail van 2 mei 2017 van mevrouw Maria Keymolen, ontvangen door de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid;

 

Overwegende dat dit ontslag ingaat vanaf de ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het ontslagnemend lid zijn mandaat dient blijven uit te oefenen tot zijn opvolger beëdigd is;

 

 

Besluit:

 

 

Neemt kennis van het schriftelijk ontslag van mevrouw Maria Keymolen als gemeenteraadslid.


Contact informatie