GR20170524 AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de organisatie van het tribu-festival op 13 augustus(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie :
Vorig jaar was er heel wat overlast n.a.v. de organisatie van het Tribu-festival op de Bokkendries te Denderwindeke.
Buurtbewoners maakten mee dat er tegen de woningen werd geürineerd; vuiligheid werd overal rondgegooid; bij een buurtbewoner werd zelfs een gedeelte van het muurtje in de voortuin afgestampt. Er werd hiervan PB opgesteld en ook de organisatoren werden hiervan op de hoogte gesteld, doch meldden dat ze niet verantwoordelijk waren voor hetgeen er buiten het terrein gebeurt.
Bovendien was het duidelijk dat het evenement groter was dan oorspronkelijk was gemeld/verwacht. De locatie is eigenlijke ongeschikt voor dergelijke evenementen.
Ik had dan ook graag antwoord op volgende vragen :
1) Klopt het dat het evenement dit jaar opnieuw doorgaat? Wat is de motivatie om het evenement dit jaar opnieuw toe te laten gezien de gebeurtenissen van vorig jaar? Acht het stadsbestuur het überhaupt nog opportuun dat dergelijke evenementen nog die locatie doorgaan?
2) Welke lessen zijn er getrokken uit de gebeurtenissen van vorig jaar?
3) Welke maatregelen zullen er genomen/opgelegd worden om een herhaling van het vandalisme van nodig jaar te vermijden?
4) Werden er afspraken gemaakt in verband met de aansprakelijkheid bij vandalisme?”


Contact informatie