GR20170524 AP3. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de stand van zaken over 'Ninove als centrumstad?'(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

“CD&V Ninove pleitte op de gemeenteraad trouwens om het statuut van centrumstad of centrumregio aan te vragen .
Een centrumstad ontvangt meer middelen voor de aanpak van grootstedelijke problemen waar we in de toekomst meer en meer zullen mee geconfronteerd worden .
“ Het gaat vooral om bijkomende noden en voorzieningen op het vlak van veiligheid , mobiliteit , huisvesting taalproblematiek en integratie “, volgens onze fractie .
Het voorstel werd bijna unaniem , op één onthouding na goedgekeurd .


Contact informatie