GR20170426: Korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1.       Secretariaat - PISAD - oprichting overlegorgaan en aanduiding afgevaardigde

2.       Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 13 juni 2017- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

3.       Secretariaat - Intergem - Algemene vergadering tevens jaarvergadering- maandag 26 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

Financiën

4.       Gemeentebelastingen - retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel - aanpassing

5.       Gemeentebelastingen - raamkader retributies ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom - aanpassing

6.       Gemeentebelastingen - retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties - aanpassing

7.       Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen - invoering

8.       Gemeentebelastingen - contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - opheffing

9.       Gemeentebelastingen - belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten - opheffing

10.     Gemeentebelastingen - retributiereglement dienstverlening technische dienst - invoering

11.     Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

12.     Gemeentebelastingen - retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" - aanpassing

13.     Financiële dienst - Sint-Christoffel Pollare - budgetwijziging 2016 - kennisname

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

14.     Ruimtelijke ordening - Pollarewijk SHM Ninove Welzijn - goedkeuren overeenkomst parkeerplaatsen

 

Huisvesting

15.     Huisvesting - inventarisatie van verwaarloosde woningen en/of gebouwen - invoering reglement

 

Openbare werken

16.     Openbare werken - gedeeltelijke wijziging van de rooilijn in Appelterre-Dorp te Appelterre-Eichem - vaststellen definitief voorstel

 

Mobiliteit

17.     Mobiliteit - Outer/Nederhasselt - Nederhasseltstraat - snelheidsremmende objecten - plaatsing signalisatie - goedkeuring

18.     Mobiliteit - Appelterre-Eichem - inrichten parkeerplaats uitsluitend voor autocars in de Joannes-Baptist van Langenhaeckestraat te Appelterre-Eichem van huisnummer 5 tot voor inrit huisnummer 7 - goedkeuring

19.     Mobiliteit - Appelterre - signalisatie nieuwe verkaveling - Smokkelweg - goedkeuring

20.     Mobiliteit - Voorde - Lepelstraat - stilstaan en parkeerverbod - goedkeuring

21.     Mobiliteit - Ninove - Groeneweg - aanleg oversteekplaatsen voor voetgangers - goedkeuring

22.     Mobiliteit - Okegem - Fonteinstraat - aanleg van 2 verkeerskussens - goedkeuring

23.     Mobiliteit - betalend parkeren te Ninove - opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - stadswegen - goedkeuring

24.     Mobiliteit - opmaak nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Afbakenen zones bewonerskaarten - stadswegen - goedkeuring

25.     Mobiliteit - tariefwijziging Blue-mobility- stadswegen - goedkeuring

26.     Mobiliteit - aanleg fietssuggestiestroken binnenstad - aanduiden firma's - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van een open aanbesteding

 

Vrijetijdszaken

Sport

27.     Sport - stedelijke atletiekpiste - bouw tribune door atletiekclub VITA - toekennen investeringssubsidie


Contact informatie