GR20170426 AP5: Voorstel van raadslid Rudy Corijn tot schorsing van de verdere realisatie van een bijkomend jeugdhuis

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

“Motivatie

Tijdens de gemeenteraad van 23/02/2017 gaf ik de fractieleiders van de gemeenteraad en de bevoegde schepenen van toerisme en jeugd een financiële analyse van de reeds gedane uitgaven gebonden aan de verhuis van het toeristisch kantoor en het te realiseren jeugdhuis aan de Dender.

Dit met het verzoek dit met hun fracties door te nemen en mij hun standpunt te laten kennen.

Tot op heden mocht ik geen enkele reactie dienaangaande ontvangen en blijft dit een financiële aanfluiting van de belangen van de Ninoofse burger.

Zoals gekend blijft N-VA voorstander van het inplanten het toeristisch belevingskantoor aan de Dender. N-VA is niet tegen de eventuele realisatie van een bijkomend jeugdhuis op zich, maar vraagt eerst een grondige doorlichting van de werking van jeugdhuis het Uur in Meerbeke.

Voorstel:

De gemeenteraad beslist om de verdere uitvoering en realisatie van een jeugdhuis aan de Dender voorlopig op te schorten en alle betrokken instanties van deze beslissing in kennis te stellen.


Contact informatie