GR20170426 AP2: Voorstel van raadslid Guy D'haeseler tot opschorting van de uitvoering van de huidige plannen mbt herinrichting Burchtstraat-Oudstrijdersplein-Beverstraat tot zolang de beloofde flankerende maatregelen niet zijn uitgevoerd

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

“Motivatie :

Iedereen is het erover eens dat de Burchtstraat—Oudstrijdersplein en de Beverstraat een opfrissing kunnen gebruiken teneinde het winkelen er aangenamer te maken en nieuwe klanten te kunnen aantrekken.

Het is ook duidelijk dat de parkeerproblemen op dit moment al veel te groot zijn. Het komt er dus op aan om eerst alle flankerende maatregelen (sms-parkeren, problematiek van de bewonerskaarten, extra parking, enz..) uit te voeren, alvorens over te gaan tot het uitvoeren van de huidige plannen. In die omstandigheden zijn de handelaars immers wel bereid om de huidige plannen te aanvaarden.

Ik vraag dan ook de stemming over dit voorstel.”


Contact informatie