GR20150401 Punt 6. Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2014 - kennisgeving (datum van publicatie 16/04/2015)

De gemeenteraad keurde op 20 december 2007 het reglement en de procedure klachtenbehandeling goed.

 

Artikel 6 § 1 van het klachtenreglement bepaalt dat driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

 

Artikel 6 § 2 van het klachtenreglement bepaalt dat jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

 

Het college van burgemeester en schepenen nam op 6augustus 2013 akte van de behandelde klachten in de periode januari – juni 2013, op 5 november 2013 van de behandelde klachten in de periode juli – september 2013 en op 28 januari 2014 van de behandelde klachten in de periode oktober 2013 – december 2013.

 

Aan de gemeenteraad wordt een overzicht van de behandelde klachten in de periode januari 2013 - december 2013 voorgelegd.

 

 


Contact informatie