GR20150401 Punt 11. Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat: gedeelte tussen Kloosterweg en Abdijpoort - invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - stadswegen(datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat door de werkzaamheden aan Den Dollar, er beperkt eenrichtingverkeer werd ingevoerd voor een gedeelte van de Abdijstraat (Kloosterweg tot Abdijpoort);

 

Overwegende dat deze maatregel een positieve invloed had op het sluipverkeer;

 

Overwegende dat het voorstel voor het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Abdijstraat te Ninove gedeelte tussen Kloosterweg en Abdijpoort werd besproken met de bewoners op de info-vergadering van dinsdag 10 februari 2015;

 

Overwegende dat de bewoners er voorstander van zijn de bestaande verkeerssituatie te bestendigen;

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Hedwig Steenhout, Bruno Van Der Haeghen)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

In de Abdijstraat te Ninove wordt in het gedeelte (tussen de Kloosterweg en de Abdijpoort) beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegelaten.

 

Signalisatie

Abdijstraat (kant Kloosterweg): aanwijzingsbord F19 met onderbord M5

Abdijstraat (kant Weggevoerdenstraat: verbodsbord C1 met onderbord Type Ia 33 meter en onderbord M3

Abdijstraat ter hoogte van huisnummer 4 (kant Weggevoerdenstraat) : verbodsbord C1 met onderbord M3

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Contact informatie