GR20150401 AP3. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester, de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken in verband met de verfraaiingswerken in de Eichemstraat (datum van publicatie 16/04/2015)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en motie vermeld:

 

Motivatie:

 

Enkele gemeenteraden terug heb ik al eens geïnterpelleerd over de gevaarlijke bocht in de Eichemstraat t.h.v. de aansluiting met de Berrebroeckstraat. Toen werd door de burgemeester nog bevestigd dat de werkzaamheden in de Eichemstraat de ideale gelegenheid waren om daar iets aan te doen.

 

Toelichting:

 

Toen ik het probleem eerder aankaartte had ik minstens de indruk dat er consensus was over de grond van de zaak. Het gaat om een onoverzichtelijke en potentieel gevaarlijke bocht waar misschien nog geen ongelukken zijn gebeurd, maar dan enkel omdat automobilisten noodgedwongen uitwijken op voet- en fietspad…

Mijn verbazing was echter groot toen ik als antwoord op een schriftelijke vraag las, dat de wegzate zoals dat zo schoon wordt genoemd, na de werken op 4m zou komen. Wat blijkt ter plaatse? Dat dit op enkele centimeters na is wat er nu al is en er dus eigenlijk niets wordt gewijzigd aan de situatie. Het is door de bocht nochtans onmogelijk in te schatten of men de wegversmalling volledig kan nemen zonder een tegenligger te hinderen. Wanneer ook de tegenligger de smalle doorgang in komt, zit er in sommige gevallen dus niets anders op dan uit te wijken op voet of fietspad en dat is volgens ons onverantwoord. Bijkomend zorgt de versmalling er voor dat alle aanpalenden hun auto net voor of na de versmalling parkeren waardoor de hindernis nog langer wordt…

Uiteindelijk zijn er twee opties. Ofwel wordt de breedte van de rijweg nog meer versmald tot 3m en worden er één of twee uitwijkstroken voorzien voor het door laten van tegenliggers in combinatie met enkele parkeervakken.

Ofwel wordt de wegbreedte opgetrokken zodat wagens er veilig kunnen kruisen zonder te moeten uitwijken op het voet- of fietspad en waardoor er op die plaats ook weer geparkeerd kan worden. De (overdreven) breedte van het voet en fietspad laat dit op die plaats alvast toe.

In mijn motie laat ik alle opties open zodat de meerderheid naar eigen goeddunken een optie kan kiezen.

 

Vragen:

 

Erkent de meerderheid nu wel of niet dat deze situatie eigenlijk nooit had mogen bestaan?

Is de meerderheid nu wel of niet bereid die potentieel gevaarlijke situatie recht te zetten bij de heraanleg van de Eichemstraat?

 

Motie die ter stemming worden voorgelegd:

 

De gemeenteraad vraagt het CBS om de plannen voor de heraanleg van de Eichemstraat bij te sturen om een duidelijke verkeerssituatie te bekomen in de bocht van de Eichemstraat t.h.v. de aansluiting met de Berrebroeckstraat.”

 

 


Contact informatie