GR20170223 Punt 22. Sport - overeenkomst vertrek + aankomst Lotto Belgium Tour 06 september 2017 elite dames UCI 2.1 - toekenning toelage aan VZW Belgium Ladies Cycling (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op de vraag van vzw “Belgium Ladies Cycling”, Brakelsesteenweg 220, 9406 Outer om samen met de stad Ninove het vertrek en de aankomst van de 1ste rit van de Lotto Belgium Tour voor dames elite 2.1 UCI op woensdag 06 september 2017 te organiseren;

 

Overwegende dat voor de start- en aankomstplaats de vroegere aankomstzone van de Ronde van Vlaanderen gekozen wordt;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende het subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden, waarbij in artikel 4 de gemeenteraad beslist over de subsidie van wielerwedstrijden met nationale en internationale uitstraling;

 

Overwegende dat de vzw “Belgium Ladies Cycling” aan de stad een financiële inbreng van € 10.000,00 vraagt en gratis logistieke steun;

 

Overwegende dat de financiële inbreng, overeenkomstig de overeenkomst aangaande de organisatie van een rit Lotto Belgium Tour, de betaling van de schijf 1 en 2, de seingevers en de aankoop van 7 bloemtuilen en 3 trofeeën inhoudt;

 

Overwegende dat de logistieke inbreng het ter beschikking stellen van het Trefcentrum De Linde en het leveren van 400m nadars betreft;

 

Overwegende dat aan de organisator toestemming wordt verleend tot het gebruik van de parking t.h.v. het gemeenteplein te Meerbeke en de plaatsing van de nodige accommodatie aan de aankomstzone;

 

Overwegende dat de return voor de stad van dit topsportevenement het volgende inhoudt: verslag in uitgesteld relais + samenvatting op Telenet Sport 40, aankondiging via verschillende mediapartners van de organisator, publiciteitscampagne via sociale media en een affiche- en flyercampagne, online videoverslagen op de avond van de events, verslagje op het nieuws van de regionale zender, 1 roll-up en 4 spandoeken voor promotie, 50 VIP café-kaarten met bijhorende parkingkaarten;

 

Overwegende dat de sportdienst voor de uitwerking van de logistieke steun een vergadering zal beleggen met de lokale politie en de diverse stadsdiensten;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2017, op de algemene rekening 649000 van het beleidsitem 074000 en de actie 1/1/1/2;

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

Besluit:

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Guy D'haeseleer, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Maria Keymolen, Veerle Vanderpoorten, Kurt Van Den Driessche,)

 

 

Artikel 1

 

De raad gaat akkoord dat de stad als partner van de vzw “Belgium Ladies Cycling” fungeert bij de organisatie van de 1ste rit van de “Lotto Belgium Tour” voor dames elite 2.1 UCI op woensdag 06 september 2017.

 

Artikel 2

 

De stad verleent aan de organisator een toelage van € 10.000,00 en logistieke steun.

 

 


Contact informatie