GR20170223 Punt 15. Lokale economie - strategisch commercieel plan voor de detailhandel - goedkeuring (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2015 om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van een strategisch commercieel plan voor de detailhandel;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2015 om Idea, Kunstlaan 1-2 b19 te 1210 Brussel aan te stellen voor de opmaak van een strategisch commercieel plan voor de detailhandel;

 

Gelet op het voorgelegde strategisch commercieel plan voor de detailhandel, houdende:

-       Ambitie en visie;

-       Afbakening centrum en rechteroever;

-       Actieplan met te nemen maatregelen en acties;

 

Gelet op het verslag van de bespreking in de middenstandsraad;

 

Gelet op de presentatie van het strategisch commercieel plan door Idea aan de verenigde commissies op 15 november 2016 en de bespreking ervan;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

11 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

 

Enig artikel

 

Het strategisch commercieel plan voor de detailhandel opgemaakt door Idea, Kunstlaan 1-2 b19 te 1210 Brussel, wordt goedgekeurd.


Contact informatie