GR20161215 Punt 4 Personeel - VIA4-restmiddelen 2016 : besteding

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 10 september 2015;

 

Gelet op de personeelsformatie en organogram waarvan de laatste wijzingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 10 september 2015;

 

Gelet op het aanvraagformulier van 20 augustus 2014 tot het bekomen van de restmiddelen VIA4 2013-2014 op basis van een dossier verhoging maaltijdcheques en/of financiering tweede pensioenpijler als koopkrachtverhoging VIA4 voor 2014;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 waarbij de wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel  met onder andere de verhoging van de maaltijdcheques van € 4,6 naar € 5,5 door verhoging van de werkgeversbijdrage met € 0,9 werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2015 waarbij het aanvraagformulier VIA4restmiddelen 2015 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het ingediend dossier op 17 september 2015 aan het GSD-V ter afronding van de aanvraag restmiddelen VIA4 2013-2014;

 

Gelet op de e-mail van 5 oktober 2015 van de dienst VIA4 waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat op 28 september 2015 een bedrag van € 43.681.91 werd overgeschreven ter financiering van de verhoging van de maaltijdcheques voor alle personeelsleden;

 

Gelet op de kennisname hiervan op 20 oktober 2015 door het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de e-mail van 5 oktober 2015 van de Dienst VIA waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat een bedrag van € 19.342,01 als restmiddelen VIA4 2015 kan worden bekomen mits het indienen van het dossier voor 31 december 2015;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 waarbij de besteding van de VIA4-restmiddelen 2015 werd goedgekeurd met drie keuzemogelijkheden;

 

Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2016, 11 oktober 2016 en 8 november 2016 waarbij de besteding van de VIA4-restmiddelen 2015 werden goedgekeurd door het terugbetalen van de aankoop van een cultuur- of sportaanbod van Ninove van € 20, de betaling van de deelnamekost van het personeel aan de regionale sportdag van 17 juni 2016 en de uitreiking van een stedelijke geschenkbon van € 20;

 

Gelet op de e-mail van 12 september 2016 van de Dienst VIA waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat een bedrag van € 9.477,84 als restmiddelen VIA4 2016 kan worden bekomen mits het indienen van het dossier voor 31 december 2016;

 

Overwegende dat het dossier aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd ter goedkeuring om de besteding van deze restmiddelen VIA4 2016 te kunnen bekomen;

 

Overwegende dat de besteding voor alle personeelsleden moet gelden die tewerkgesteld zijn op een bepaalde datum zijnde 31 december 2016, met prestaties in 2016;

 

Overwegende dat het uitreiken van stedelijke geschenkbonnen aan de personeelsleden de aanmaakkost van een externe firma uitsluiten;

 

Overwegende dat door de keuze voor stedelijke geschenkbonnen de plaatselijke handelaars worden gepromoot;

 

Overwegende dat de stedelijke geschenkbonnen één jaar geldig zijn vanaf de datum van uitreiking;

 

Overwegende dat de storting van de restmiddelen VIA4 2016 mag worden verwacht tegen april 2017;

 

Overwegende dat de stedelijke geschenkbonnen kunnen uitgereikt worden na ontvangst van de restmiddelen;

 

Overwegende dat een stedelijke geschenkbon van € 10 kan overwogen worden;

 

Overwegende dat het voorstel tot besteding moet aanvaard zijn door de syndicale organisaties;

 

Gelet op het advies van het gemeenschappelijk managementteam van 14 september 2016;

 

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van

21 november 2016;

 

Besluit:

 

 

met 28 ja-stemmen (Tania De Jonge, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

1 niet gestemd (Dirk Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

De besteding van de restmiddelen VIA4 2016 wordt goedgekeurd aan alle personeelsleden tewerkgesteld op 31 december 2016, met prestaties in 2016,  onder de vorm van de toekenning van stedelijke geschenkbonnen van € 10. 

 

Artikel 2

 

De uitreiking zal plaatsvinden in 2017 nadat het toegekende bedrag van € 9.477,84 restmiddelen VIA4 2016 is gestort.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst voor uitvoering.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.