GR20161215 AP3. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van economie en de schepen van mobiliteit m.b.t. de ontwerpplannen voor het bedrijventerrein Ter Groeninge

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

Motivatie:

 

In het verleden zijn door deze gemeenteraad al meermaals verkeersreglementen goedgekeurd waarbij vrachtwagens worden verbannen van parkings die in woonkernen liggen. Anderzijds werd er nog nooit een alternatief voorzien.

 

Toelichting:

 

Wanneer het bedrijventerrein Ter Groeninge wordt gerealiseerd heeft de stad een unieke kans om eindelijk ook eens een parkeerzone voor vrachtwagens te realiseren zodat de chauffeurs die elders werden verbannen op een comfortabele en legale manier kunnen parkeren. Het is ook een utopie te denken dat chauffeurs na hun opdracht de vrachtwagen terug brengen naar het bedrijf om nadien met ander vervoer weer naar huis te keren en ’s ochtends de omgekeerde beweging te maken, zeker als bedrijf en woonplaats ver uit elkaar liggen. Dat zorgt trouwens voor onnodige verplaatsingen. Wij zijn er dus voorstander van om vrachtwagenbestuurders, in het bijzonder Ninovieters, op één of meerdere plaatsen de kans te geven hun vrachtwagen en/of wagen te parkeren zodat ze eindelijk een alternatief krijgen aangeboden waar ze zonder hinder en reglementair en comfortabel kunnen parkeren. Deze parkeerplaats kan trouwens als blauwe zone worden ingericht met mogelijkheid er een ‘abonnement’ op te nemen voor dagelijkse gebruikers. Deze zone kan dan ook dienst doen als ‘wachtzone’ voor alle Ninoofse bedrijven die niet in de mogelijkheid (meer) zijn dergelijke parkeerplaatsen op eigen terrein te voorzien (o.a. wegens het succes van de onderneming).

 

Vragen:

 

-                      Zijn er in het huidige ontwerp voor bedrijventerrein parkeerzones voorzien voor vrachtwagens die geen band hebben met bedrijven binnen het bedrijventerrein?

-                      Voorziet de stad ergens in Ninove een parkeerzone waar vrachtwagens reglementair kunnen parkeren?

-                      Welke optie geniet bij de meerderheid de voorkeur? Dat vrachtwagenchauffeurs die in Ninove wonen of werken voor een Ninoofs bedrijf, elke dag hun vrachtwagen ‘ergens’ in Ninove droppen waar het nog niet verboden is, dikwijls ongeordend en storend voor omwonenden, of te erkennen dat bedrijven automatisch vrachtverkeer teweegbrengen en er een gemeenschappelijke, structurele en georganiseerde oplossing voor te voorzien zodat de oppervlakte aan bedrijventerreinen in de eerste plaats kan worden benut als bedrijventerrein (met job creatie) dan als parkeerzone?

-                      Zal het verzamelen, sorteren en verwerken van metaal in open lucht toegestaan zijn binnen het bedrijventerrein (herlocalisatie bedrijf op Aalsterseteenweg)?

-                      Zijn conciërgewoningen toegelaten?

 

Voorstel van beslissing:

 

De gemeenteraad beslist om aan SOLVA de opdracht te geven in of naast het geplande bedrijventerrein een parkeerzone voor vrachtwagens en personenwagens te voorzien met een openbaar toilet a rato van 1 gecombineerde parkeerplaats vrachtwagen/auto en 0,25 fietskluizen per voorziene kavel op het bedrijventerrein.”