GR20161124 Punt 5. Logistiek/patrimoniumbeheer - openbare verkoop van een perceel stadsgrond achter de pastorie van Pollare - vaststellen nieuwe verdeelsleutel stadsaandeel

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de openbare verkoop van een perceel tuingrond achter de pastorie van Pollare, kadastraal gekend Ninove Ninove 8e afdeling sectie A nr. 356C, met een oppervlakte van 21a 80ca, werd goedgekeurd;

 

Gelet op het schattingsverslag van 3 maart 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer te Ninove waaruit blijkt dat de stadseigendom werd geschat op € 5.000 en de pastorie van Pollare op € 360.000;

 

Overwegende dat het perceel stadsgrond samen met de pastorie van Pollare, die eigendom is van de kerkfabriek Sint-Kristoffel Pollare, openbaar te koop werd gesteld door het notariskantoor Evenepoel en De Brakeleer;

 

Overwegende dat op de zitdag van de openbare verkoop niemand een bod indiende;

 

Overwegende dat de instelprijs door de kerkfabriek werd vastgesteld op € 395.000;

 

Overwegende dat de verdeelsleutel op basis van het schattingsverslag resulteerde in 1/72 van de koopsom ten gunste van de stad, met een minimaal bedrag van € 5.000;

 

Overwegende dat de kerkfabriek aan landmeter-expert De Saedeleer heeft gevraagd om het schattingsverslag van 3 maart 2015 te herzien;

 

Gelet op het schattingsverslag van 3 maart 2015, opgemaakt door landmeter-expert Guido De Saedeleer te Ninove waaruit blijkt dat de stadseigendom wordt geschat op € 5.000 en de pastorie op € 360.000 zodat de verdeelsleutel resulteert in 1/72 van de koopsom ten gunste van de stad, met een minimaal bedrag van € 5.000 volgens de schatting;

 

Gelet op de aanpassing van 10 oktober 2016 bij de schatting van 3 maart 2015 waarbij de landmeter-expert de waarde van de pastorie schat op € 290.000 en het perceel van de stad op
€ 5.000;

 

Overwegende dat de nieuwe instelprijs € 295.000 bedraagt en dat de nieuwe verdeelsleutel resulteert in 1/59 van de verkoopprijs;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De nieuwe verdeelsleutel in de openbare verkoop van een perceel tuingrond, kadastraal gekend Ninove Ninove 8e afdeling sectie A nr. 356C, met een oppervlakte van 21a 80ca, samen met de pastorie van Pollare, wordt vastgesteld op 1/59 van de verkoopprijs met een minimaal bedrag van € 5.000 ten gunste van de stad.