GR20161124 Punt 2. Secretariaat - kennisname vraag fractieleider N-VA in verband met zitplaats in gemeenteraad

Gelet op de e-mail van fractieleider Joost Arents van N-VA;

 

Overwegende dat fractieleider Arents meldt dat raadslid Veerle Vanderpoorten voortaan deel uitmaakt van de N-VA-fractie;

 

Overwegende dat om deze reden gevraagd wordt om mevrouw Veerle Vanderpoorten in de gemeenteraad te laten zetelen tussen de N-VA-fractie;

 

Besluit:

 

 

Enig artikel

 

Er wordt kennisgenomen van de vraag van fractieleider Joost Arents van de N-VA om mevrouw Veerle Vanderpoorten in de gemeenteraad te laten zetelen tussen de N-VA-fractie.