GR20161020 Punt 31. Sport - stedelijke voetbalinfrastructuur Ninove - realisatie kunstgrasveld - aanpassing gebruiksovereenkomst KVK Ninove op basis van investeringen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur te Ninove-Meerbeke door KVK Ninove, goedgekeurd werd;

 

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

 

Overwegende dat in 2015 op de stedelijke terreinen De Kloppers een kunstgrasveld gerealiseerd werd;

 

Overwegende dat het volledige project € 334.351,11 gekost heeft;

 

Overwegende dat de bijkomende vergoeding berekend wordt op 1 % van de gedane investeringen door de stad;

 

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt met € 33.435,11 over 30 jaar;

-       van 01 maart 2016 – 28 februari 2030: € 2.867,73 + € 663,35 + € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 7.774,59

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: € 663,35 + € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 4.906,86

-       van 01 maart 2033 – 28 februari 2040: € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 4.243,51

-       van 01 maart 2040 – 28 februari 2042: € 100,00 + € 3.343,51 =  € 3.443,51

-       van 01 maart 2042 – 28 februari 2045: € 3.343,51

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor KVK Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gebruiksovereenkomst wordt als volgt aangepast:

-       van 01 maart 2016 – 28 februari 2030: € 2.867,73 + € 663,35 + € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 7.774,59

-       van 01 maart 2030 – 28 februari 2033: € 663,35 + € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 4.906,86

-       van 01 maart 2033 – 28 februari 2040: € 800,00 + € 100,00 + € 3.343,51 = € 4.243,51

-       van 01 maart 2040 – 28 februari 2042: € 100,00 + € 3.343,51 =  € 3.443,51

-       van 01 maart 2042 – 28 februari 2045: € 3.343,51

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.