GR20161020 AP4. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan et college van burgemeester en schepenen over neutraliteit bij het stadspersoneel dat in contact komt met het publiek

Volgende motivering wordt door de heer in zijn interpellatie vermeld:

 

“In hoever kan men spreken over neutraliteit als een ambtenaar nota bene voor een

dienst " integratie" die functie uitvoert met een hoofddoek?

 

Voorstel aan de gemeenteraad te beslissen om iedere ambtenaar met een publieke functie te verplichten om de neutraliteit te tonen en dus voor zulke ambtenaren het hoofddoek of andere zaken die niet neutraal zijn  te verbieden.”