GR20161020 AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer Alain Triest over het strategisch-commercieel plan voor de detailhandel

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Naar aanleiding van mijn interpellatie, gehouden in de maand mei, over de in de pers geventileerde maatregelen m.b.t. de detailhandel in de binnenstad, antwoordde de heer Triest me dat de studie eigenlijk nog niet voltooid was. Hij zou de studie presenteren op de gemeenteraad van september.

 

 

Ik had dan ook graag de stand van zaken vernomen mb.t. deze studie. Wat zijn de conclusies?”