GR20160922 Punt 30. Lokale economie - subsidiereglement voor gevelrenovatie in de deelgemeenten - goedkeuring wijziging

Dit agendapunt wordt verdaagd.