GR20160623 punt 24.1: Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop Fedimmogebouw, Bevrijdingslaan 7 en 9, Onderwijslaan 71, 9400 Ninove - akkoord met het principe van de aankoop van het gebouw van Fedimmo (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de stad de kans heeft het Fedimmogebouw, gelegen Bevrijdingslaan 7 en 9 Onderwijslaan 71, 9400 Ninove te kopen;

Overwegende dat de stad deze opportuniteit niet aan zich kan laten voorbijgaan rekening houdend met volgende argumenten:

  • huisvesting lokale politie Aalstersesteenweg
  • huisvesting administratieve diensten waar extra ruimte nodig is in het kader van de synergie stad – OCMW
  • huisvesting van diensten die momenteel te weinig ruimte hebben in het stadhuis en inrichting interne veiligheidscel
  • nood aan extra vergaderruimte en verplichte inrichting refter
  • huisvesting externe diensten en mogelijke verhuur aan derden;

Overwegende dat de lokale politie van Ninove gehuisvest is op twee locaties: het hoofdcommissariaat in het vroegere politiegebouw, Onderwijslaan 75, dat eigendom van de stad is en het bijcommissariaat in het vroegere rijkswachtgebouw, Aalstersesteenweg 24, 26A en 26B, dat door de stad wordt gehuurd van de Regie der Gebouwen tegen een jaarlijkse huurprijs van

€ 35.246,76;

Overwegende dat het gebouw aan de Aalstersesteenweg in zeer slechte staat van onderhoud verkeert, een aantal fundamentele gebreken vertoont en totaal ongeschikt is voor de huisvesting van een hedendaags politiekorps;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 juli 2004 waarbij de overdracht van de voormalige rijkswachtkazerne Aalstersesteenweg 24 werd geweigerd om deze redenen;

Overwegende dat de goede dienstverlening van de politie in het gedrang komt en het wenselijk is om de lokale politie te vestigen op één adres in afwachting van de realisatie van de nieuwbouw;

Overwegende dat dit gebouw geschikt is voor de tijdelijke onderbrenging van het bijcommissariaat en de stalling van de politievoertuigen omdat het naast het hoofdcommissariaat is gelegen, wat de bereikbaarheid voor de burgers vergemakkelijkt en de samenwerking tussen de verschillende politiediensten versterkt;

Overwegende de het te verkopen gebouw kadastraal gekend is onder Ninove, 2e afdeling, sectie B nrs. 1591/P, Bevrijdingslaan 7 (financiën), met een oppervlakte van 27a 15ca, 1591/R, Onderwijslaan 71 (vredegerecht), met een oppervlakte van 11a 00ca en 1591/S, Bevrijdingslaan 9 (conciërgewoning), met een oppervlakte van 3a 56ca;

Besluit:

met 32 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
1 onthouding (Antoine Van Melkebeek)

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met het principe van de aankoop van het Fedimmogebouw, dat kadastraal gekend is onder Ninove, 2e afdeling, sectie B nrs. 1591/P, Bevrijdingslaan 7 (financiën), met een oppervlakte van 27a 15ca, 1591/R, Onderwijslaan 71 (vredegerecht), met een oppervlakte van 11a 00ca en 1591/S, Bevrijdingslaan 9 (conciërgewoning), met een oppervlakte van 3a 56ca.

Artikel 2

In toepassing van artikel 28§1,2° wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de prijsbepaling en de definitieve beslissing tot aankoop te behandelen in besloten zitting (27.1 van de agenda)