GR20160623 punt 12: Financiële dienst - kerkfabrieken - jaarrekening 2015 - advies (datum van publicatie 07.07.2016)

De raad

Gelet op artikel 42 en volgende van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de jaarrekening van de protestantse kerk Denderleeuw, ingediend door de protestantse kerk op 24 maart 2016 bij de stad Ninove;

Gelet op de jaarrekeningen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde over het dienstjaar 2015, ingediend door het centraal kerkbestuur op 27/05/2016 bij de stad Ninove;

Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen te adviseren;

Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;

Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

  • het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2014 werd correct overgenomen op lijn K 'overschot/tekort exploitatie 2014' en op lijn Y 'overschot/tekort investeringen 2014' van het overzichtsblad van de rekening 2015;
  • het bedrag vermeld op lijn M 'exploitatietoelage' van het overzichtsblad van de rekening 2015 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;
  • het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 'toelage' van de rekening 2015 stemt overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;
  • het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;
  • alle documenten die deel uitmaken van de toelichting (bewijs van kastoestand, interne kredietaanpassingen, investeringsfiches, inventaris, lijst open schulden en vorderingen, staat van het vermogen, de verdeelsleutels, de waarderingsregels) werden toegevoegd aan de rekening 2015;

Gelet op de controle van de jaarrekeningen 2015 waar na controle geen verdere opmerkingen zijn voor de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

Overwegende dat voor de protestantse kerk Denderleeuw het volledige dossier van de jaarrekening 2015 werd overgemaakt aan de gemeente Denderleeuw die advies moet verlenen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/05/2016 punt 3, waarbij de gemeente Denderleeuw gunstig advies verleent over de jaarrekening 2015 van de protestantse kerk.

Gelet op het resultaat van de jaarrekeningen 2015 van de kerkfabrieken:

 

Kerkfabriek

 

lijn N

 

lijn Z

 

totaal resultaat

 

overschot/tekort exploitatie

overschot/tekort investering

rekening 2015

St.Gertrudis Appelterre

53.060,22

258.953,44

312.013,66

St.Amandus Aspelare

19.776,09

-117,09

19.659,00

St.Pieter Denderwindeke

31.230,76

0,00

31.230,76

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

7.960,67

98.986,96

106.947,63

St.Petrus Meerbeke

31.773,48

173,10

31.946,58

St.Amandus Nederhasselt

13.464,58

658,47

14.123,05

St-Margriet Neigem

60.133,34

14.945,19

75.078,53

O.L.V.Hemelvaart Ninove

37.267,59

0,00

37.267,59

St.Theresia Ninove

10.107,21

0,00

10.107,21

O.L.V.Opdracht Okegem

30.615,87

20.472,50

51.088,37

St.Amandus Outer

12.904,66

-8.525,66

4.379,00

St.Antonius Outer - Lebeke

8.519,85

0,00

8.519,85

St.Kristoffel Pollare

23.285,51

2.638,49

25.924,00

St.Pietersbanden Voorde

5.646,22

0,00

5.646,22

Protestantse Kerk Denderleeuw

10.442,92

0,56

10.443,48

Besluit:

met 28 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout)
1 nee-stem (Rudy Corijn)
4 onthoudingen  (Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

Artikel 1

Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2015 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde.

Artikel 2

Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2015 van de Protestantse Kerk Denderleeuw.

Artikel 3

Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabrieken worden toegezonden.