GR20160623 AP5: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de toekomst van het toeristisch kantoor

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

"Motivatie :

Er werd gesteld dat er tegen juni een oplossing zou zijn voor het toeristisch kantoor.

Graag stand van zaken!"