GR20160623 aanvullende korte agenda/interpellaties

AP1.   Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de dag van de mindervaliden op 3 december 2016 

AP2.   Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de OCMW-voorzitter Lieven Meert in verband met de brief aan de bewoners van de Polderbaan betreffende de privé gracht tussen de percelen van de Polderbaan en de gronden van WZC Klateringen 

AP3.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de problematiek van radicalisering in onze stad 

AP4.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het veiligheidsbeleid in onze stad 

AP5.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de toekomst van het toeristisch kantoor 

AP6.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de aanvraag voor flitspaal aan de scholen 

AP7.   Voorstel van raadslid Rudy Corijn tot aanpassing/verduidelijking van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 12.03.2016 - Appelterre - Neerstraat - aanbrengen witte onderbroken lijn 

AP8.   Vraag van raadslid Joost Arents aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de verdrijvingsvakken op de Albertlaan te Ninove 

AP9.   Interpellatie van raadslid Maria Keymolen aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de grote antiterreuractie waarbij ook Ninove onder vuur kwam te liggen 

AP10. Interpellatie van raadslid Werner Somers over de onrechtmatige inlijving van de particuliere grond bij het openbaar domein naar aanleiding van de wegenwerken in de Bosstraat te Aspelare 

AP11. Mondelinge vraag van raadslid Guy D'haeseleer over de toestand in de Kerkhofstraat te Outer