GR20160421 punt 1: Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming (datum van publicatie: 02.05.2016)

 

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 14 en 16;

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de verhindering van een gemeenteraadslid dat om medische redenen minimaal een termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden;

Gelet op de vraag van fractieleider Guy D'haeseleer van Forza Ninove aan de voorzitter van de gemeenteraad om Stania Van Loo te vervangen om medische redenen;

Overwegende dat bij de aanvraag van verhindering een medisch attest ontvangen op 7 april 2016 is gevoegd met vermelding van de afwezigheid tot eind 2016;

Besluit:

Enig artikel

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van raadslid Stania Van Loo omwille van medische redenen tot eind 2016.