GR20160421 AP8: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van cultuur inzake de stand van zaken en uitwerking van de "Leaderprojecten Ninove", meer bepaald de deelgemeente Voorde (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

Motivatie

Reeds tijdens de gemeenteraad van 10 september 2015 uitte ik onze bezorgdheid i.v.m. het traag vorderen der werken in een paar deelgemeenten. Alle werken of initiatieven dienden immers in 2015 dienen te worden gerealiseerd. Zo niet dreigen de toegezegde subsidies te vervallen.

Toelichting

Ondanks een vlot geregistreerde campagne in de media door de meerderheid blijkt de realiteit enigszins anders. De gezinsbond van Voorde blijft tot op vandaag op zijn honger zitten en uit dienaangaande hun ongenoegen. De jaarlijkse quiz-avond, de jaarlijks pensenkermis en hun jaarlijks Paas-ontbijt moesten nog steeds zonder aangepaste keukenaccommodatie doorgaan.

Ik verneem dat weliswaar een aantal materialen ter plaatse zijn, maar gewoon niet worden geplaatst of aangesloten. Het Paasverlof (14 dagen) leek mij het uitgelezen moment om een en ander te voltooien. De gezinsbond maakt zich dan ook grote zorgen i.v.m. hun BBQ dewelke doorgaat op 2 & 3 juli 2016.

In een mail van 19-01-2016 van schepen Cosyns lees ik nochtans het volgende:

"Ik heb mijn ongenoegen over het geklungel of de traagheid nogmaals op het CBS geventileerd ....... Ik heb als deadline 15/2 gesteld ..... Ik vraag dan opnieuw een stand van zaken op."

Vragen

  • Wat was het antwoord op uw vraag inzake de stand van zaken d.d. 15/02/2016 ?
  • Wie is er volgens het college verantwoordelijk voor het geklungel (dat inmiddels blijkbaar bevestigd is) waarnaar de schepen naar verwijst? Welke maatregelen werden er ter zake genomen jegens de verantwoordelijke? Wie acht het college verantwoordelijk?
  • Welke is de huidige stand van zaken en waarom werden er tijdens de Paasvakantie geen werken uitgevoerd?
  • Binnen welke termijn (deadline) stelt u ditmaal dat de werken zullen zijn uitgevoerd en de keuken gebruiksklaar zal zijn?
  • Voor wat betreft de financiële kant van de zaak. Kan u mij bevestigen dat de voorziene subsidies nog zullen worden verkregen en/of zijn deze reeds uitbetaald?