GR20160421 AP3: Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van sport betreffende het vernieuwde online ticketsysteem voor de deelname aan sportkampen (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:

"Sinds kort is het vernieuwde ticketsysteem van toepassing voor de inschrijving van sportkampen.

Dit vernieuwde systeem vereist een onmiddellijke online betaling.

Bijgevolg worden kinderen van ouders die nog geen gebruik maken van het internetbankieren, uitgesloten van deelname aan een kamp.

Vragen:

  • Gelieve de optie 'betalen via overschrijving' eveneens toe te voegen aan de betaalmogelijkheden.
  • Gelieve een wachtlijst aan te leggen voor alle sportkampen, zodat na een eventuele annulatie van de deelname, het voor een aantal kinderen toch nog mogelijk wordt om deel te nemen aan het kamp."