GR20160421 AP2: interpellatie van raadslid Antoine Van Melkebeek over het ontginningsgebied steenbakkerij - diepe straten (datum van publicatie 02.05.2016)

Volgende motivering wordt door de heer Antoine Van Melkebeek in zijn interpellatie vermeld:

"Op 15 december 2015 werd een vergadering gehouden met het CBS en de initiatiefnemers ODM en Intoe ivm de stedenbouwkundige aanvraag voor de opvulling van de bestaande putten en de ontginning van nieuwe gronden aan de Steenbakkerij in de Diepe Straten.

Volgens het verslag van deze vergadering ging het vooral over de verschillende routes van de transporten van de aangebrachte gronden en de nieuwe afvoer van de ontginnen grond.

Ook nog eventjes over de nabestemming en het beheer nadien van het ontgonnen gebied.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

  • Is het CBS akkoord met de uitvoering van zowel de opvulling als de ontginning van deze gronden?
  • Welke route heeft de voorkeur van het CBS ?

Begin februari ging de stad een standpunt terzake bezorgen aan de initiatiefnemers.

  • Kunnen wij dit standpunt kennen ?"