GR20160312 punt 8: Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens CD&V-fractie (datum van publicatie 23.03.2016)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2007 werd vastgesteld dat iedere politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, over 6 afgevaardigden kan beschikken in de stedelijke feestcommissie, maar dat dit geen noodzaak is en dat later nog mandaten kunnen worden ingevuld;

Overwegende dat de leden van de stedelijke feestcommissie worden benoemd voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

Overwegende dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad voor de CD&V-fractie 5 leden werden aangesteld;

Overwegende dat mevrouw Anja Beeckman, voorzitter CD&V Ninove, per mail (op zaterdag 6 februari 2016) vraagt om voor CD&V Ninove de heer Luc Den Haeze, Merellaan 17, bus 1, 9400 Ninove Okegem aan te stellen als 6de afgevaardigd lid voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode;

Overwegende dat volgens artikel 22 van het gemeentedecreet gemeenteraadsleden tot vijf dagen voor de dag van de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen en dat dit bijkomend agendapunt derhalve tijdig werd ingediend;

Gaat over tot de geheime stemming ;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

  • Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 29
  • Aantal stemmen op naam van Luc Den Haeze: 29
  • Aantal nee-stemmen: /
  • Aantal onthoudingen: /

Besluit:

Artikel 1

Voor CD&V Ninove wordt de heer Luc Den Haeze, Merellaan 17, 9400 Ninove aangesteld als afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie voor de rest van de bestuursperiode van de stad.