GR20160303 punt 3: Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid (datum van publictie 23.03.2016)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

Gelet op de e-mail van raadslid Michel Carels van 22 februari 2016, ontvangen op 22 februari 2016 aan de voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid indient;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 maart 2016 houdende kennisneming van het ontslag van de heer Michel Carels als gemeenteraadslid;

Overwegende dat de heer Levi Verberckmoes de eerstvolgende opvolger is en bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Levi Verberckmoes;

Besluit:

Enig artikel

De heer Levi Verberckmoes legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.