GR20151217 Punt 8. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord- en dans - aanpassing (datum van publicatie 2

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2012 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Plomblom van 23 november 2015;

 

Overwegende dat het tarief van het toegangsgeld dat bepaalt of iemand het niet-commercieel tarief geniet, vastgesteld in de laatste alinea van rubriek I. Gebruikerscategorieën, op vraag van de verenigingen zelf, opgetrokken wordt van € 10 naar € 15;

 

Overwegende dat de facturatie vereenvoudigd wordt door in de toekomst vaste tarieven per soort activiteit aan te rekenen inclusief administratieve dienstverlening, techniek, materiaal en organisatie;

 

Overwegende dat het hierdoor passend is :

-       de laatste zin van de eerste alinea van rubriek II Uren, techniek en administratie te schrappen

-       de tarieven voor het gebruik van de schouwburgzaal na 24 uur, de huur de schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom, de huur schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans en het tarief vastgesteld voor repetitie, opbouw, afbouw en blokkeren voorafgaand aan een activiteit aan te passen waardoor de tarieven met betrekking tot de huur van bijkomende faciliteiten geschrapt kunnen worden;

 

Overwegende dat door de invoering van de online ticketverkoop voor zowel eigen programmatie en zaalverhuur het tarief voor printen en verkopen, vastgesteld in rubriek IX Ticketverkoop schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom aangepast dient te worden;

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

5 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)

 

 

Het retributiereglement voor het gebruik van de accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek, woord- en dans van 26 april 2012 wordt vanaf 1 januari 2016 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen :

 

I. Gebruikerscategorieën

 

In functie van het aanrekenen van tarieven worden de gebruikers ingedeeld in drie categorieën. Bij betwisting over deze indeling beslist de cultuurfunctionaris.

 

1.1.  Niet-commercieel tarief

 

De toepassing wordt gekoppeld aan de volgende voorwaarden: het betreft activiteiten die niet-commercieel zijn en waarbij een toegangsgeld wordt gevraagd tot 15 euro, incl. programmaverkoop.

 

Categorie A: Verenigingen aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad, carnavalsverenigingen erkend door de stedelijke feestcommissie, het carnavalscomité, Ninoofse scholen, instellingen en kunstenaars voor activiteiten met een niet-commercieel karakter.

 

Categorie B: Verenigingen niet aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad, scholen,  instellingen en kunstenaars van buiten Ninove voor activiteiten met een niet-commercieel karakter.

 

1.2.  Commercieel tarief

 

Een activiteit wordt als commercieel beschouwd indien :

-    de aanvraag wordt ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die een nijverheids- en/of handelsactiviteit uitoefenen.

-    de aanvraag wordt ingediend door een inrichting en/of instelling die een winstgevend karakter heeft.

-    de aanvraag wordt ingediend door een inrichting die rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie tot  doel heeft.

Indien deze voorwaarden van toepassing zijn speelt het geen rol of toegangsgeld wordt gevraagd of niet.

 

Een activiteit wordt eveneens als commercieel beschouwd indien een toegangsgeld van meer dan 15 euro, incl. programmaverkoop wordt gevraagd.

 

Categorie C : alle aanvragers die niet onder categorie A of B vallen.

 

II. Uren techniek en administratie

 

Alle tarieven voor huur van de accommodatie zijn inclusief uren techniek en administratie.

De geluids- en lichtregie in de beide schouwburgzalen dient verplicht te gebeuren onder toezicht van een technicus van cultuurcentrum De Plomblom.

Bij huur van foyer, openluchttheaters en polyvalente zaal kan een beroep gedaan worden op een technicus van het Cultuurcentrum.

Voor ticketverkoop door cultuurcentrum de Plomblom, wordt een administratieve kracht ter beschikking gesteld. In dat geval wordt de balie één uur voor aanvang van de activiteit geopend en gesloten dadelijk na de aanvang van de voorstelling. De kosten voor de werkuren van deze administratieve kracht, zitten vervat in de prijs voor ticketverkoop.

 

In de schouwburgzaal van de academie voor muziek, woord en dans wordt geen administratieve permanentie voorzien.

 

Ticketverkoop door het cultuurcentrum De Plomblom voor de schouwburgzaal van de academie voor muziek, woord en dans is niet van toepassing.

 

De uren techniek en administratief toezicht zijn reeds inbegrepen in het evenemententarief en het werktarief.

 

Voor een extra technieker gelden volgende bepalingen:

De tarieven worden berekend per uur,  een begonnen uur telt voor een  volledig.

De uren worden als volgt aangerekend:

-     voor manifestaties ingericht van maandag tot en met zaterdag eindigend uiterlijk om 22 uur wordt een basistarief van 15 euro per uur aangerekend.

Dit basistarief wordt verhoogd met 50% voor prestaties door personeel geleverd en eindigend na 22 uur.

-     Voor manifestaties ingericht op zon- en feestdagen wordt het basistarief verhoogd met 100%.

 

III. Schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

 

Met schouwburgzaal wordt bedoeld: de eigenlijke schouwburgzaal (537 zitplaatsen), de artiestenfoyer, één VIP-loge, één groepsloge, twee loges en bijhorend sanitair.

 

3.1. Tarieven per dagdeel

 

De tarieven voor huur van de schouwburgzaal worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

de voormiddag: (VM 8u -12u)

de namiddag: (NM 13u-18u)

de avond: (AV 19u- 24u)

 

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

 

Voor het gebruik van de schouwburgzaal dient onmiddellijk na reservatie een forfaitair voorschot te worden betaald.

 

 

Voorschot

Cat A

Cat B

Cat C

 

50 euro

150 euro

650 euro

 

 

Bij gebruik van de schouwburgzaal na 24.00 uur, wordt een huurtoeslag per uur aangerekend.

 

Toeslag

Cat A

Cat B

Cat C

 

50 euro

75 euro

150 euro

 

Bij gebruik van de schouwburgzaal op zon- en feestdagen wordt het huurbedrag verhoogd met 25 %.

 

3.2. Huur schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

 

 

 

ET : Evenement

dit geldt voor alle publieksgerichte activiteiten

WT: Werktarief

-       voorbereiding zaal, opbouw, repetities, afbouw en blokkeren zaal voorafgaand aan een activiteit tentoonstellingen

-       voor tentoonstellingen

 

 

 

 

INFRASTRUCTUUR

SCHOUWBURGZAAL

 

Cat A

Cat B

 

Cat C

 

T1: Infoavond, filmvoorstelling:

 • 1 technieker
 • 20 kW conventioneel licht
 • Vaste geluidsinstallatie van het cultuurcentrum
 • Projector en projectiescherm
 • Spreekgestoelte
 • Max. 5 microfoons

 

ET  € 130,00

 

 

WT   € 50,00

 

 

 

  € 350,00

 

 

    € 75,00

 

€ 700,00

 

 

€ 150,00

T2: Evenementen met eigen

audiovisueel materiaal van de

gebruiker:

 • 1 technieker
 • 20 kW conventioneel licht
 • Vaste geluidsinstallatie van het cultuurcentrum  

 

 

ET  € 300,00

 

WT   € 50,00

 

 

€ 600,00

 

  € 75,00

 

 

€ 800,00

 

  € 150,00

T3: Evenementen all-in:

 • 2 techniekers
 • Alle audiovisueel apparatuur van het cultuurcentrum

 

ET  € 400,00

 

WT   € 50,00

  € 800,00

 

    € 75,00

€ 1250,00

 

  € 150,00

T4: Bijkomend:

 

 

 

 • Gebruik piano (exclusief stemmen) Yamaha C3 kwartvleugel

        € 50,00

  € 50,00

  € 100,00

 • Leggen balletvloer

        € 50,00

  € 50,00

  € 100,00

 • Put dichtleggen

      € 250,00

€ 250,00

  € 500,00

 • Tribune inschuiven

        € 30,00

  € 30,00

    € 60,00

 • Podiumelement

          € 5,00

    € 5,00

    € 10,00

 

     Extra technieker (zie II “Uren techniek en administratie”)

 

 

De schouwburgzaal kan maximum 8 opeenvolgende repetitiedagen per voorstelling gereserveerd worden.

 

 

3.3. Tarief tentoonstellingen/beurzen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

50 euro

100 euro

200 euro

 

De zaal kan maximum 8 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

3.4. Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

3.5 Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. Bij vaststelling van beschadiging van de zetels van de schouwburgzaal zal 40 euro per beschadigde zitting, armleuning of rugleuning worden aangerekend aan de gebruiker.

 

IV. Openluchttheaters

 

Aan de hoofdingang van het cultuurcentrum bevindt zich een buitentheater met verharde banken voor een 150-tal toeschouwers.

Achter de schouwburgzaal bevindt zich het lovertheater, met klein verhard podium en verharde banken voor een 50-tal toeschouwers.

Beide buitentheaters zijn voorzien van een elektriciteitskast.

 

4.1. Tarieven per dag

 

De openluchttheaters worden verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

4.2. Huur buitentheaters

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

25 euro

50 euro

100 euro

 

4.3. Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

4.4. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

V. Vergaderlokalen

 

Het cultuurcentrum De Plomblom beschikt op het gelijkvloers over één vergaderlokaal (4m x 4,10m), één atelier (12,80 m x 4m) met akoestische wand in het midden en op de eerste verdieping over één polyvalente vergaderruimte (12,80m x 8 m) met parketvloer.

De vergaderlokalen zijn uitgerust met tafels en stoelen.

 

5.1. Tarieven per dagdeel

 

De tarieven worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

de voormiddag: (VM 8u - 12u)

de namiddag: (NM 13u -18u)

de avond: (AV 19u - tot einde activiteit)

 

5.2. Huur vergaderlokalen

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal gelijkvloers

5 euro

10 euro

20 euro

Atelier gelijkvloers

10 euro

20 euro

35 euro

Vergaderruimte

 eerste verdieping

15 euro

30 euro

50 euro

 

Een gedeelte van een dagdeel wordt als volledig dagdeel beschouwd. Voor aansluitende dagdelen gelden geen speciale tarieven.

 

5.3. Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

5.4. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

VI. Foyer

 

Met foyer wordt bedoeld de inkomhal van het cultuurcentrum op het gelijkvloers en op de eerste verdieping (327,20 m²), met inbegrip van het sanitair. Niet inbegrepen is het gedeelte met mogelijkheid tot het schenken of nuttigen van dranken. Dit wordt beheerd door de concessionaris van de cafetaria.

 

6.1. Tarieven per dag

 

De foyer wordt verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

6.2. Tarief tentoonstellingen en beurzen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Tarief voor organisatie van  tentoonstellingen en beurzen

10 euro

50 euro

200 euro

 

De foyer kan maximum 14 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

6.3. Tarief recepties

 

Tarief voor organisatie van recepties

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

12,50 euro

50 euro

150 euro

 

6.4. Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

6.5. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

VII. Polyvalente zaal ‘De Linde’

 

De polyvalente zaal ‘De Linde’ beschikt over een polyvalente zaal (10m75 x 24m), een keuken, een vergaderlokaal (7m60 x 6m30) op het gelijkvloers en een vergaderlokaal (6m50 x 5m50)op de eerste verdieping.

Er zijn tafels en stoelen aanwezig evenals een reeks practicabels en een minimale geluidsinstallatie.

 

Bij het afhalen van de sleutel van ‘De Linde’ bij de zaalverantwoordelijke dient een sleutelwaarborg van 125 euro betaald te worden.

 

7.1. Tarieven per dagdeel of per dag

 

Indien de polyvalente zaal per dagdeel verhuurd wordt, worden de dagdelen als volgt vastgelegd :

de voormiddag: (VM 8u - 12u)

de namiddag: (NM 13u - 18u)

de avond: (AV 19u - tot einde activiteit)

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

 

7.2. Huur polyvalente zaal samen met de keuken en het vergaderlokaal op het gelijkvloers

 

7.2.1. Tarief voorstelling, ledenwerving

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

25 euro

100 euro

200 euro

 

7.2.2. Tarief repetitie, opbouw, afbouw en blokkeren van de zaal voorafgaand aan een activiteit

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

10 euro

25 euro

100 euro

 

7.2.3. Tarief eetfestijnen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

150 euro

250 euro

350 euro

 

7.2.4. Tarief tentoonstellingen/beurzen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

50 euro

100 euro

200 euro

 

De zaal kan maximum 14 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

7.3. Huur keuken

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Keuken

10 euro

20 euro

35 euro

 

7.4. Huur vergaderlokaal gelijkvloers

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal gelijkvloers

5 euro

10 euro

20 euro

 

7.5. Huur vergaderlokaal eerste verdieping

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal eerste verdieping

5 euro

10 euro

20 euro

 

7.6. Huur bergruimte

 

Op jaarbasis

60 euro

 

7.7. Opkuis

 

De ruimtes bevinden zich na de activiteit in een nette staat. Indien de organisator de gehuurde ruimte niet net achterlaat wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

7.8. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

7.9. Huur bijkomende faciliteiten

 

Bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

VIII. Schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans

 

Met schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans wordt bedoeld: de eigenlijke schouwburgzaal (163 zitplaatsen), de inkomhall, sanitair (4 damestoiletten, 2 wastafels; 2 herentoiletten en 6 urinoirs, 1 wastafel; 1 toilet voor gehandicapten), 2 loges met telkens een douche, het leraarslokaal.

 

8.1. Tarieven per dagdeel

 

De tarieven voor huur van de schouwburgzaal worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat

uit drie dagdelen.

de voormiddag : (VM 8u -12u)

de namiddag : (NM 13u-18u)

de avond : (AV 19u- 24u)

 

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

 

Voor het gebruik van de schouwburgzaal dient onmiddellijk na reservatie een forfaitair voorschot te worden betaald.

 

Voorschot

Cat A

Cat B

Cat C

 

25 euro

50 euro

250 euro

 

Bij gebruik van de schouwburgzaal na 24.00 uur, wordt een huurtoeslag per uur aangerekend.

 

Toeslag

Cat A

Cat B

Cat C

 

25 euro

50 euro

100 euro

 

 

8.2. Huur schouwburgzaal academie voor muziek, woord en dans

 

 

 

Tarief academie

Cat A

Cat B

 

Cat C

 

Infoavond, filmvoorstelling:

 • 1 technieker
 • 20 kW conventioneel licht
 • Vaste geluidsinstallatie
 • Projector en projectiescherm
 • Spreekgestoelte
 • Gebruik piano Steinway

 

 

ET  € 150,00

 

 

WT   € 50,00

 

        € 75,00

 

  € 300,00

 

 

    € 75,00

 

    € 75,00

 

€ 500,00

 

 

€ 150,00

 

€ 150,00

 

De schouwburgzaal kan maximum 4 opeenvolgende repetitiedagen per voorstelling gereserveerd worden.

 

8.3. Tarief tentoonstellingen/beurzen: niet mogelijk

 

8.4. Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

8.5. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

 

IX. Ticketverkoop schouwburgzaal cultuurcentrum De Plomblom

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Printen en verkoop

200 euro

300 euro

400 euro

Enkel printen

75 euro

75 euro

75 euro

 

Er zal € 1,50 per reservatie aangerekend worden voor tickets die online of via overschrijving aangekocht worden.

 

X. Vrijstellingen

 

Stadsdiensten en de door de stad Ninove officieel erkende beheersorganen, adviesraden, de werkgroepen van de adviesraden en buurtraden worden vrijgesteld van de gebruiksvergoedingen, alleen wanneer het gaat om activiteiten die kaderen binnen hun normale werking.

 

Het college van burgemeester en schepenen kan in een gemotiveerde beslissing afwijkingen toestaan.

 

XI. Huishoudelijke reglement

 

De bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum De Plomblom zijn eveneens van toepassing.

 

XII. Invordering

 

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

XIII. Administratief toezicht

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.


Contact informatie