GR20150910 Punt 25. Cultuur - Fiesta Europa - 18-19-20 september 2015 - uitbreiding locatie (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2015, waarbij toestemming wordt verleend aan Fiesta Europa bvba, Kerkhofstraat 19, 2990 Wuustwezel, om een internationale feestmarkt ‘Fiesta Europa’, met een 40-tal marktkramers uit 12 à 14 Europese landen, inclusief een ‘food court’ en een podium voor animatie, te organiseren op het Niniaplein van Ninove van vrijdag 18 september (start om 14 uur, opbouw vanaf 8uur) tot en met autovrije zondag 20 september 2015 (einde om 19 uur);

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2015, waarbij aan Fiesta Europa bvba een stationeervergunning toegekend wordt van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september 2015 voor het Niniaplein (Centrumlaan) te Ninove;

 

Gelet op het overleg tussen Fiesta Europa bvba, de dienst cultuur & evenementen en de technische dienst op 1 juli 2015, waarbij door de organisatoren het volgende werd gevraagd:

-       mogelijkheid om de markt uit te breiden, aangezien ze vermoeden dat het plein aan de voorkant van Ninia (Centrumlaan) niet zal volstaan voor het aantrekkelijk en veilig opstellen van 40 à 45 marktkramen, inclusief een ‘food court’ en een podium voor animatie,

-       mogelijkheid om te beschikken over een gereserveerde parking voor 40 à 45 bestelwagens van deelnemende marktkramers van donderdagavond 17 september tot maandagmorgen 21 september, dus inbegrepen op de autovrije zondag van 20 september;

 

Overwegende dat Fiesta Europa kan worden uitgebreid naar de Kaardeloodstraat (deel tussen de Centrumlaan en de Hendrik Van Gassenstraat) en het plein aan de achterkant van Ninia;

 

Overwegende dat om deze reden de Kaardeloodstraat (deel tussen de Centrumlaan en de Hendrik Van Gassenstraat) verkeersvrij kan gemaakt worden van vrijdagmorgen 18 september tot zondagavond 20 september en aan de politie kan gevraagd worden te zorgen voor verkeersveilige maatregelen;

 

Overwegende dat parking voor 40 à 45 bestelwagens van deelnemende marktkramers kan gereserveerd worden op de OCMW-parking van donderdagavond 17 september tot maandagmorgen 21 september, dus inbegrepen op de autovrije zondag van 20 september;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt gegeven aan Fiesta Europa bvba om de internationale markt Fiesta Europa op 18, 19 en 20 september op het plein aan de voorkant van Ninia (Centrumlaan) uit te breiden naar de Kaardeloodstraat (deel tussen de Centrumlaan en de Hendrik Van Gassenstraat) en het plein aan de achterkant van Ninia.

 

Artikel 2

 

De stationeervergunning, toegekend door de gemeenteraad van 21 mei 2015 aan Fiesta Europa bvba van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september 2015 voor het Niniaplein (Centrumlaan) te Ninove, wordt uitgebreid naar de Kaardeloodstraat (deel tussen de Centrumlaan en de Hendrik Van Gassenstraat) en het plein aan de achterkant van Ninia.

 

Artikel 3

 

Aan de politie wordt gevraagd de nodige maatregelen te nemen om de Kaardeloodstraat (deel tussen de Centrumlaan en de Hendrik Van Gassenstraat) verkeersvrij te maken van vrijdagmorgen 18 september tot zondagavond 20 september.

 

Artikel 4

 

Parking voor 40 à 45 bestelwagens van deelnemende marktkramers wordt gereserveerd op de OCMW-parking van donderdagavond 17 september tot maandagmorgen 21 september, dus inbegrepen op de autovrije zondag van 20 september.

 

 


Contact informatie