GR20150910 Punt 20. Openbare Werken - Esdoornstraat en Aalstersesteenweg - uitbreiding waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling - goedkeuring (datum van publicatie 23/09/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat De Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Esdoornstraat en Aalstersesteenweg te 9400 Ninove;

 

Gelet op de brief van 6 mei 2015 van De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, waarbij op verzoek van bvba Codegro, Churchillsteenweg 51 te 9300 Erembodegem, een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Esdoornstraat en Aalstersesteenweg te 9400 Ninove;

 

Overwegende dat voor de aanvang der werken en voor het opmaken van een plaatsbeschrijving van het openbaar domein contact dient opgenomen te worden met de dienst openbare werken van de stad;

 

Overwegende dat de aanpassingswerken voor 100% ten laste vallen van de aanvrager, bvba Codegro, Churchillsteenweg 51 te 9300 Erembodegem;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 2 juni 2015 gunstig advies verleende;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Esdoornstraat en Aalstersesteenweg te 9400 Ninove wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingnet zijn volledig ten laste van de aanvrager, bvba Codegro, Churchillsteenweg 51 te 9300 Erembodegem.

 

Artikel 3

 

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent.


Contact informatie