GR20150910 AP6. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van communicatie met betrekking tot het inzagerecht van raadsleden in plannen en dossiers van in uitvoering zijnde werken(datum van publicatie 23/09/2015)

Deze interpellatie wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de gemeenteraad.


Contact informatie