GR20150618 Punt 30. Mobiliteit - Outer - Berrebroeckstraat 43 - aanbrengen van een gele markering op de boordstenen recht tegenover de woning (Berrebroeckstraat 43) over de volledige lengte van de gevel van de woning - stadswegen (datum van publicatie 30/

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat recht tegenover de woning Berrebroeckstraat 43 te Outer, regelmatig autovoertuigen geparkeerd staan die het in- en uitrijden bemoeilijken;

 

Overwegende dat deze geparkeerde wagens eveneens voor moeilijkheden zorgen bij het uitrijden van de Ratissestraat richting Berrebroeckstraat (rijrichting Aardeweg);

 

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om rechtover de woning Berrebroeckstraat 43 te Outer en dit over de volledige lengte van de woning (op de boordstenen) een gele markering aan te brengen.

 

Overwegende dat deze gele markering er voor zal zorgen dat niet alleen het in- en uitrijden zal verbeteren voor zowel de eigenaar van de woning Berrebroeckstraat 43 te Outer maar ook voor de bewoners van de Ratissestraat (rijrichting Aardeweg);

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

In de Berrebroecktraat te Outer zal recht tegenover de woning (Berrebroeckstraat 43) over de volledige lengte van de woning een gele markering aangebracht worden op de boordstenen.

 

Signalisatie:

Gele markering op de boordstenen.

 

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Contact informatie